HIZLI MENÜ

Politikalarımız

Akılcı stratejilerle, teknolojimizi geliştirmekle beraber gelişime kilitlenmiş bir vizyona sahip şirket profili...

Politikalarımız

Kalite Politikamız
*Ürünlerin zamanında teslim etmek
 
*Çalışanlarımıza ve doğal çevreye zarar vermeyecek en uygun malzeme ve teknolojiyi kullanmak
 
*İsraf ve ziyanı ortadan kaldırarak ürünlerini ve hizmetlerini en düşük maliyetle üretmek
 
*Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.
 
 
Çevre Politikamız
*Atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini sağlamak
 
*Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak
 
*Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamak
 
*Çevreye zararlı atıkların kullanılmasını minimuma indirgenmesini sağlamak.
 
*Çevre ile ilgili tüm yerel ve Ulusal kanun ve yönetmeliklere uyup, uluslar ası tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmek
 
*Ürünlerimizin tasarım, üretim, dağıtım, kullanım ve atılma aşamalarında çevresel etkileri dikkate alınarak kirlilik, kaynağında önlemeye çalışmak
 
*Çevre kirliliğinin önlenmesi için maksimum mücadele etmeyi hedef ve görev biliriz.
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
*Risk analizleri, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve teknolojik gelişmelerin sürekli takibi ile kendimizi sürekli geliştirmek ve sektörümüze örnek olmak,
 
*Sağlık ve güvenlikle ilgili planlama yapılırken çalışanlarımızın yanında, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurmak
 
*Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak, kaza ve hastalıkları en aza indirmek
 
*Yaptığımız işlerde yasal gereklilikleri eksiksiz yerine getirmek ve ilgili yasaların günceliğini sürekli takip etmek,
 
*Çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgilendirerek İSG bilinçlerini artırmak, belirlediğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır.